RODO. Rewolucja ochrony danych na ostatniej prostej!

 

Nadchodzące zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady od 25 maja 2018 roku będą nakładały szereg nowych obowiązków na znaczną większość przedsiębiorców. Do egzekwowania nowych przepisów pozostało już niewiele czasu. Proces przygotowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości zajmuje wiele tygodni a czasem nawet miesięcy. Wyniki badań wskazują jednak, że nie wszyscy przedsiębiorcy zdążą z dostosowaniem swojej organizacji do wymogów unijnego rozporządzenia.

Jak wynika z badań KPMG 82 procent firm w Polsce odnotowało w 2017 roku co najmniej jeden cyberincydent a zgodnie z danymi Interpolu wpływy z cyberprzestępczości przekraczają wartość 500 miliardów dolarów.

Skala zagrożenia jest gigantyczna a świadomość wśród przedsiębiorców niewielka. Cyberprzestępczość skupia się w znacznej mierze na nielegalnym pozyskiwaniu danych organizacji. W szczególności zagrożona jest prywatność osób fizycznych, których dane są pozyskiwane przez usługodawców na każdym kroku.

Odpowiedzią na obecne i nadchodzące wyzwania jest unijna reforma, która ma zapewnić większą kontrolę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Osoby, których przetwarzane  dane dotyczą będą miały możliwość żądania m. in. trwałego usunięcia swoich danych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, czy uzyskania informacji dotyczących celu i zakresu przetwarzania. Administratorzy danych – czyli wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osób fizycznych – już 25 maja muszą być w stanie wykazać pełną zgodność z nowymi przepisami. Każdy przedsiębiorca na świecie, który choćby oferuje towary lub usługi osobom przebywającym na terenie UE lub przetwarza ich dane musi wprowadzić odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia zgodności z RODO.

Naruszenie przepisów RODO jest zagrożone karami finansowymi w wysokości nawet 20 milionów euro lub 4 procent światowego obrotu przedsiębiorstwa. Konsekwencje ewentualnego naruszenia są jednak znacznie dalej idące. Trzeba mieć na względzie, że wszelkie tego typu incydenty narażają dobre imię firmy, jej renomę i mogą doprowadzić do trwałej utraty zaufania klientów.

Link do badań KPMG:

https://home.kpmg.com/pl/pl/home/media/press-releases/2018/01/82-procent-firm-w-polsce-bylo-celem-cyberataku-w-2017-roku.html