RADCA PRAWNY IZABELA WĄSOWSKA, PARTNER W KANCELARII MKZ PARTNERZY TŁUMACZY NA CZYM POLEGAJĄ ZMIANY W USTAWIE DOTYCZĄCEJ M.IN. COVID-19

23 lipca 2021 roku wchodzi w życie zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zmiany dotyczą bezpośrednio najemców i wynajmujących lokale w obiektach handlowych.

Radca prawny, Izabela Wąsowska, partner w kancelarii MKZ Partnerzy tłumaczy na czym polegają wspomniane zmiany.

Uchylone zostają przepisy w wyniku, których dotychczas obowiązywało zwolnienie z płatności czynszu za okres zamknięcia galerii handlowych, w zamian za przedłużenie obowiązywania umów o okres, w którym galerie były zamknięte. Do dzisiaj przedłużenie mogło wynieść nawet 3 lata.

W przypadku kolejnego zamknięcia galerii handlowych czynsz automatycznie zostanie obniżony do 20% a po ponownym otwarciu w okresie 3 miesięcy do 50 %. Dotyczy to obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 i znajdujących się w nich lokali. Co ważne, każda ze stron ma prawo do wystąpienia na drogę sądową w celu uregulowania w inny sposób warunków umowy w zw. z pandemią. Z uwagi na liczne negatywne komentarze właścicieli galerii handlowych co do wprowadzonych zmian można przewidywać, że będą oni próbowali zwalczać te zapisy na drodze sądowej.

Niezwykle istotną informacją wynikającą ze wspomnianej zmiany przepisów jest to, że do dnia 6 sierpnia br. będzie można cofnąć złożone oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania umów, a których termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 roku. Trzeba jednak pamiętać, że złożenie takiego oświadczenia nie powoduje, że za okres ww. lockdownów będzie naliczany czynsz, w mocy pozostaje zwolnienie z czynszu na podstawie nie obowiązującego od 23 lipca 2021 przepisu art. 15 oraz nie dotyczy okresów przedłużenia umowy, które upłyną przed datą złożenia oświadczenia (zdarzają się przypadki, że okres przedłużenia umowy w zw. z przepisem art. 15 już upłynął).