Przyjęto Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act)

Dokument Digital Services Act (DSA) został uchwalony w ramach Digital Services Act Package, w skład którego wchodzą dwa unijne rozporządzenia.

 

Pierwszym z nich jest Digital Services Act (DSA). Natomiast drugim Digital Markets Act (DMA) – rozporządzenie dotyczące największych platform, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie rynku oraz społeczeństwa.

Co oznacza wprowadzenie DSA?

Twórcy przepisów zauważyli, że przedsiębiorstwa świadczące usługi przechowywania danych w chmurach, świadczące usługi hostingowe, usługi wyszukiwania w Internecie albo tworzące platformy społecznościowe, są generalnie istotnymi elementami gospodarki. Przepisy natomiast, które ich dotyczą nie przystają do współczesnej rzeczywistości.

 

Co wynika zatem z tych przepisów?

Przepisy, przede wszystkim, mają skupić się na trzech płaszczyznach:

– uregulowaniu kwestii związanych z problematyką w jaki sposób dostawcy usług online mają radzić sobie z nielegalnymi treściami, które są przesyłane lub zamieszczane przez użytkowników na różnych platformach;

– sprecyzowaniu w jakich sytuacjach dostawcy usług online mogą blokować lub usuwać treści w oparciu o konkretnie wskazane warunki;

– zapewnieniu transparentności w działaniach dużych platform.

Dla użytkowników, którzy korzystają z Internetu, oznaczają dodatkową ochronę i zabezpieczenie. Natomiast dla przedsiębiorców, których zakres usług opiera się na działalności online, dodatkowe obowiązki.

 

Kogo w praktyce obejmą wspomniane regulacje?

Wszystkich dostawców usług online takich jak: usługi hostingowe, chmurowe, wyszukiwarki internetowe lub portale społecznościowe, którzy oferują swoje usługi na rzecz klientów z Unii Europejskiej – zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców. To ogromna grupa, w skład której wchodzą nie tylko technologiczni giganci (w których de facto „wycelowane” jest nowe rozporządzenie), ale też mniejsze firmy, które świadczą chociażby usługi serwisowe.

Regulację te obejmą wszystkie kraje Unii Europejskiej. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne, przede wszystkim dla tych organizacji, które swoją działania opierają na rynkach w kilku krajach unijnych.
Przepisy wprowadzonego rozporządzenia, będą stosowane bezpośrednio.

 

Przepisy te obowiązują nawet tych dostawców, którzy nie mają siedziby na terenie UE. I tak, dostawca usług online spoza UE, będzie zobowiązany do stosowania się do DSA również w sytuacji gdy: (1) komunikuje się z potencjalnymi klientami w języku jednego z państw członkowskich UE, (2) umożliwia dokonywanie płatności za usługi w walucie jednego z państw członkowskich UE, (3) posiada krajową domenę najwyższego poziomu, odpowiadającą jednemu z państw członkowskich UE.

Głównym celem wprowadzenia regulacji  jest uniemożliwienie obchodzenia nowych przepisów np. poprzez rejestrowanie spółek poza UE, które jednak świadczą usługi na rzecz klientów z UE.

 

Jak twierdzą twórcy rozporządzenia, za główny cel została obrana prosta zasada – „Co jest nielegalne offline, powinno być również nielegalne online.”

 

Kiedy DSA wejdzie w życie?

Niewątpliwie, trudne do określenia jest wskazanie konkretnej daty. Procedura legislacyjna w Unii Europejskiej jest nieco skomplikowana. Po przyjęciu DSA przez Parlament Europejski, co nastąpiło 5 lipca 2022 roku, Rada ma formalnie uchwalić go jeszcze w lipcu br. Następnie zostanie on opublikowany w dzienniku urzędowym Unii i wejdzie w życie po 20 dniach. Obowiązek jego bezpośredniego stosowania powstanie po 15 miesiącach od dnia wejścia w życie lub od 1 stycznia 2024 r. (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

 

Jak zatem zmieni się funkcjonowanie wielkich platform?

Merytoryczne wsparcie z zakresu Prawa nowych technologii zapewnia Zespół Nowych Technologii MKZ Partnerzy. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu z Liderem Zespołu mec. Karina Banaszczyk (banaszczyk@mkzpartnerzy.pl).

 

autor:

Mateusz Panasiuk

Prawnik

panasiuk@mkzpartnerzy.pl