Prawnik Google

Przygotowywane przez prawników artykuły w jabłonkowej kolumnie mają charakter sygnalizacyjny. Omawiają w sposób ogólny najczęstsze problemy z jakimi zwracają się do naszej Kancelarii potrzebujący pomocy i wsparcia – pisze partner i radca prawny w MKZ Partnerzy Artur Zawolski.

W kolumnie nie ma odpowiednio wystarczającego miejsca na umieszczenie wszelkich informacji o konkretnym zagadnieniu, choć nie wiem, czy nawet gdyby nam takie miejsce udostępniono można byłoby w sposób prosty i pełny opisać dany przypadek. W tym miejscu dotykamy sedna problemu.

Ryzykowna porada z Internetu

Każdy przypadek z uwagi na wiele uwarunkowań takich np. jak liczba osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu, daty, terminy, posiadane dokumenty, trwające postępowania, relacje osobiste między osobami/ jest na tyle wyjątkowy, że nawet opisanie go nie może dawać podstawy dla przypadkowego czytelnika do podążenia wskazaną drogą, w jego indywidualnym przypadku.

Tylko, że o tym wie prawnik, natomiast osoba potrzebująca i to jeszcze mająca czasami nieuzasadnione przekonanie, że uzyskanie pomocy prawnika jest drogie będzie zdecydowana skorzystać z niej /porady prawnej w internecie/ wprost, co znaczy w sposób nieprzemyślany. Dlaczego nieprzemyślany?

Czytaj więcej na stronie jablonka.info