PO CO SĄD NAJWYŻSZY CHCE PYTAĆ O KREDYTY FRANKOWE RZECZNIKA PRAW DZIECKA?

Po raz kolejny oddaliło się w czasie wydanie rozstrzygnięcia w sprawie pytań o kredyty frankowe, na którą czekały setki tysięcy osób. Izba Cywilna SN postanowiła o zwróceniu się w tej sprawie do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. Mają oni 30 dni na odpowiedź.

Opinia mec. Katarzyny Ignatowicz-Dębskiej, w która w Kancelarii MKZ Partnerzy prowadzi sprawy frankowe:

– Sąd Najwyższy jest w pełni uprawniony do samodzielnego rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dot. kredytów waloryzowanych.

– Wątpliwości wzbudza więc celowość zbadania zagadnień ekonomicznych i społecznych przez wybrane przez SN instytucje

– Zastanawiający jest fakt, że Sąd zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka a pominął Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma szerszą wiedzę na ten temat

– Główną rolą SN, jako najwyższego organu sądowniczego, jest dokonywanie wykładni przepisów prawnych, czyli przedstawienie interpretacji znaczenia danego przepisu.

Nasza Kancelaria z sukcesami reprezentuje klientów w sprawach frankowych. Zapraszamy.