Ocena Społecznych Skutków Regulacji

W tygodniku Najwyższy Czas! (nr 22-23, 30 maja – 6 czerwca 2015) opublikowano artykuł, w którym redaktor poruszył wrażliwy temat związany z negatywnymi skutkami społecznymi uchwalonej w tym roku ustawy krajobrazowej. Głos zabrała przedstawiciel naszej Kancelarii, mec. Katarzyna Kosicka-Polak. Pomijając emocje związane z drugim dniem procedowania nad tym aktem prawnym, należy zadać pytanie otwarte do ustawodawcy, czy OSR (ocena społecznych skutków regulacji) rzeczywiście została przeprowadzona rzetelnie? Patrząc szerzej, nie jest to pierwsza ustawa, która zawiera ułomności w tym zakresie, co w naszej ocenie może świadczyć o przedmiotowym traktowaniu obywateli przez Państwo.