O MOŻLIWOŚCIACH JAKIE DAJE ROZSZERZENIE SPRZEDAŻY O RYNKI ZAGRANICZNE MÓWI KATARZYNA KOSICKA-POLAK, PARTNER W KANCELARII MKZ I PARTNERZY.

Branża e-commerce jako jedna niewielu, w ostatnim roku odnotowała duży wzrost i uniknęła finansowych skutków COVID-19. W 2020 roku globalny sektor e-commerce zanotował skok z 3,35 bln USD na 4,28 bln USD.  Ludzie na całym świecie musieli zmienić swoje nawyki zakupowe, a w niektórych przypadkach dopiero poznać świat zakupów w wirtualnych sklepach. Według prognoz w 2021 roku branża ta ma zanotować wzrost o kolejne 14,3%.

Aby skutecznie rozwijać sklepy online i zagwarantować zyski, potrzebne jest profesjonalne przygotowanie prawne. Doświadczeni specjaliści w tej dziedzinie nie tylko zapewnią prawidłowe funkcjonowanie firmy, ale również doradztwo, które może się przełożyć na bezpośredni rozwój biznesu. Zespół takich specjalistów działa również w kancelarii MKZ Partnerzy.

PayPal.com w raporcie dotyczącym handlu bez granic „Globalna branża e-commerce w obliczu ogromnych zmian” zwróciło uwagę na rosnące zainteresowanie właścicieli sklepów online sprzedażą zagraniczną. Może to gwarantować dodatkowe korzyści takie jak rozwój firmy, dotarcie do nowych odbiorców czy zwiększenie marży z zysków.

Wśród przedstawicieli branży e-commerce wciąż panuje jednak przekonanie, że rozszerzenie działalności na nowe rynki zajmuje zbyt dużo czasu oraz że taka działalność jest zbyt kosztowna. Sprzedawcy obawiają się, że w przypadku zagranicznych płatności trudniej jest poradzić́ sobie z oszustwami, a dokonywanie płatności zagranicznych może stanowić dla klientów za duże wyzwanie.

Jakie są fakty? Sprzedaż zagraniczna może przełożyć się na większe zyski, a jej prowadzenie można realizować przy użyciu wielu tych samych narzędzi, których używa się w przypadku sprzedaży w kraju. Dzisiejsze technologie ułatwiają dotarcie do nowych kupujących, tym samym zwiększają szansę na dotarcie do większego grona odbiorców. Istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają proste płatności i są dostępne globalnie.

Rozszerzenie sprzedaży o kraje zagraniczne może przynieść wiele korzyści. Warto jednak pamiętać, że powinno się to odbywać z pomocą asysty prawnej. Aby taki biznes funkcjonował sprawnie i zgodnie z przepisami prawa konieczne jest spełnienie wielu warunków. Pomoc prawna przydatna jest właściwie na każdej płaszczyźnie działania spółki e-commerce. Konieczne jest prawno-podatkowe przygotowanie biznesu, sporządzenie stosownych regulaminów, wzory umów, kwestia praw autorskich czy umowy B2B po obsługę reklamacji. Pomoc prawna w takim przypadku to inwestycja, która przełoży się na dobrze prosperujący biznes – zauważa Radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak, partner w kancelarii MKZ i Partnerzy.