Nowe obowiązki informacyjne ESG

Przepisy o raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju powinniśmy byli zaimplementować w zeszłym tygodniuprzypomina w Dzienniku Gazecie Prawnej Rafał Gutowski, adwokat w MKZParnerzy.

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw będzie ujawnienie informacji na temat czynników społecznych, w tym warunków pracy, zaangażowania partnerów społecznych, rokowań zbiorowych, równości, niedyskryminacji, różnorodności i włączenia społecznego oraz praw człowieka.

Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny również określać, jakie informacje będą ujawniane w odniesieniu do praw człowieka, podstawowych wolności, zasad i norm demokratycznych ustanowionych w Międzynarodowej karcie praw człowieka i innych podstawowych konwencjach ONZ, w tym w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencji ONZ o prawach dziecka. Ponadto będzie raportowany sposób zarządzania firmą, jakość relacji z klientami, dostawcami i społecznościami, na które działalność jednostki ma wpływ.

Czytaj również:

Z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii „Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce” wynika, że polscy przedsiębiorcy potrzebują wparcia prawnego w obszarze ESG.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne oraz wsparcie biznesowe w realizacji wszelkich wymogów i zaleceń związanych z ESG.

🔺 Usługi MKZPartnerzy obejmują pełen pakiet doradztwa w zakresie ESG.

🔺 Sprawdzamy w jakim stopniu firma jest przygotowana do wdrożenia unijnych i krajowych przepisów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

🔺 Eksperci MKZPartnerzy przygotowują strategię i procedury ESG oraz wprowadzają je w życie przedsiębiorstwa.

🔺 Prowadzimy szkolenia kadry zarządzającej i pracowników.

Więcej informacji – Dział ESG MKZPartnerzy.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/#spotkanie

Źródło:PUGUN SJ