MKZPartnerzy zapraszają na szkolenie

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkolenia „Praktyczne stosowanie prawa pracy w przedsiębiorstwie”, które poprowadzi ekspert prawa pracy – radca prawny Paweł Zyskowski z MKZPartnerzy.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych instytucji prawa pracy oraz sposobu prawidłowego korzystania z nich. Podczas szkolenia, oprócz teorii, zostanie położony duży nacisk na praktyczny aspekt przedstawianych zagadnień, poprzez zaprezentowanie na przykładzie prawdziwych sytuacji, jak właściwie stosowane prawo pracy może przyczynić się do obniżenia kosztów bieżącej działalności pracodawcy i zmniejszenia ryzyka prawnego związanego z zatrudnieniem pracowników. 

Szkolenie przeprowadzane będzie z wykorzystaniem autorskiej prezentacji prowadzącego, na której przedstawione zostaną najważniejsze definicje, przykłady, zestawienia różnych pojęć w sposób ułatwiający uczestnikom zrozumienie przekazywanych treści. Oprócz tego, na życzenie Klienta, prowadzący może przygotować autorski skrypt ze szkolenia, w którym „na skróty” zostanie przedstawiony cały zakres szkolenia, z przykładami i z komentarzem prowadzącego.

Z uwagi na obszerny zakres szkolenia, zostanie ono podzielone na trzy części, z których dwie pierwsze, trwające około 2,5-3 godzin zegarowych, będą miały charakter czysto szkoleniowy, zaś trzecia część, będzie częścią, w której zostaną omówione zmiany w prawie pracy, wprowadzone w 2023 r. 

Na zakończenie szkolenia nastąpi podsumowanie dotychczas poruszanych tematów. Będzie to także czas na dyskusję i zadania dodatkowych pytań.

Więcej informacji o prowadzącym – radca prawny Paweł Zyskowski

Zakres szkolenia:

 1. Definicja pracodawcy i pracownika a tzw. „trójkąt umów”.
 2. Pracownik a współpracownik na B2B.
 3. Równe traktowanie w zatrudnieniu, mobbing.
 4. Rozwiązanie umowy o pracę.
 5. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników.
 7. Źródła prawa pracy w kontekście zasady uprzywilejowania pracownika.
 8. Regulamin wynagradzania.
 9. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
 10. 10. Umowa o zakazie konkurencji.
 11. 11. Czas pracy.
 12. 12. Dyrektywa work-life-balance.
 13. 13. Praca zdalna.

Szczegółowe informację, w tym warunki cenowe szkolenia, prześlemy w ofercie. Jeśli macie Państwo pytania zapraszamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/kontakt.