MEC. PIOTR KOSIACKI DLA STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

„Upadłość lub likwidacja firmy – podstawy prawne, zasady i procedury” – wykład pod takim tytułem wygłosił Piotr Kosiacki z MKZ Partnerzy dla warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

90-minutowy wykład podzielony był na dwa bloki – pierwszy dotyczący procedury likwidacji spółek osobowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, drugi zaś postępowania upadłościowego. Mec. Kosiacki omawiał podstawy prawne, przebieg, obowiązki likwidatorów i skutki likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Są to kwestie, w których kompetencje prawników oraz księgowych przecinają się, bo zarówno przy przygotowaniu dokumentów likwidacyjnych, jak i wniosku o ogłoszenie upadłości wymagane jest tworzenie odpowiednich sprawozdań finansowych oraz bilansów.

Z tego względu wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, uczestnicy ciekawi byli prawniczej perspektywy tego zagadnienia. Dużo czasu poświęcono na niezmiernie ważny dla klientów temat, to jest kwestię odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. oraz spółek osobowych w przypadku likwidacji oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uczestnicy zadali szereg pytań dotyczących technicznych aspektów omawianego tematu, w szczególności dotyczących formalnych wymogów pism składanych w celu wszczęcia i sprawnego przeprowadzenia postępowania.

Wnioski?

  • Likwidacja jest z reguły procesem szybszym, prostszym i tańszym w obsłudze.
  • Jednak nie uwalnia on w pełni od ewentualnych zadłużeń (szczególnie w jednoosobowych działalnościach) i możliwości dochodzenia odpowiedzialności od wspólników spółek osobowych.
  • W konkretnych sytuacjach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest wręcz obowiązkowe, a zaniechanie w tym przedmiocie rodzi odpowiedzialność.