Lawina pracy i same wątpliwości

Gminy narzekają na ogrom pracy związanej z wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność – urzędnicy mają też kłopoty z interpretacją, nie dość, że niejasnych, to jeszcze w krótkich odstępach czasu dwukrotnie nowelizowanych przepisów – pisze Dorota Kaczyńska w wydawanej przez Infor Gazecie Samorządu i Administracji.

Jednym z wypowiadających się ekspertów jest mec. Artur Zawolski.

Niejasne przepisy i procedury

Jak zwraca uwagę Artur Zawolski, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni, w jednej z warszawskich uchwał dotyczących przekształcenia, z 13 grudnia 2018 r., pojawiła się informacja, że bonifikata może być udzielona osobom fizycznym – właścicielom jednorodzinnych domów albo mieszkań lub spółdzielniom mieszkaniowym, jeżeli wywiązują się ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Uchwała ta została co prawda uchylona, jednak nie mamy pewności, czy ta zasada nie będzie mimo wszystko stosowana. Na stronie warszawskiego urzędu jest informacja, że prezydent może udzielić bonifikaty, a więc to, czy jej udzieli, nie jest przesądzone – tłumaczy Artur Zawolski. Poza tym czasem kwota długu może być minimalna i wynika nie ze złej woli właściciela nieruchomości, lecz pomyłki, bywa że leżącej po stronie urzędu. – Zmiany w tej ustawie, szczególnie w relacjach mieszkaniec–samorząd, są potrzebne, ponieważ nieprecyzyjne przepisy budziły wątpliwości, jak konkretne sytuacje rozwiązać, nie tylko wśród byłych użytkowników wieczystych, ale i rozkładających ręce urzędników – mówi Artur Zawolski.”.

Haczyki w przepisach o użytkowaniu wieczystym

Nowe przepisy w transporcie drogowym