Kredyty frankowe w dobie koronawirusa – czas decyzji?

Na skutek epidemii koronawirusa polska waluta osłabia się wobec głównych walut świata. Rośnie przede wszystkim kurs franka szwajcarskiego, co w bezpośredni sposób wpływa na wysokość zobowiązania kredytobiorców frankowych. W obecnej sytuacji wysokie raty będą jeszcze większym obciążeniem finansowym. W sytuacji rosnącego niepokoju co do stabilności zatrudnienia czy też prowadzenia działalności mogą być jednak obciążeniem, którego wielu kredytobiorców nie będzie w stanie realizować. Mając na uwadze fakt, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wiele osób zdecydowało się lub zostało zmuszonych przez sytuację na pozostanie w domach, warto wykorzystać ten czas efektywnie oraz podjąć kroki zmierzające do uwolnienia się od kredytu „pseudowalutowego”. Jest to dobry moment na skompletowanie dokumentów kredytowych, ustalenie, jakie roszczenia mogą nam przysługiwać wobec banku, wykonanie kalkulacji roszczeń oraz przygotowania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Sprzyja temu również fakt, iż większość czynności przygotowawczych można wykonać nie wychodząc z domu, wszyscy bowiem pracujemy on-line. Pamiętać bowiem należy, iż istnieją instrumenty prawne, które umożliwiają obniżenie rat kredytu, zmniejszenie zadłużenia kredytu wobec banku, a nawet jego unieważnienie. Większość orzeczeń jakie zostały wydane ostatnio w sprawach tzw. kredytów frankowych jest korzystnych dla kredytobiorców. Wierzyć należy, iż taka linia orzecznicza zostanie utrwalona w przyszłości.

Kancelaria MKZ Partnerzy specjalizuje się w roszczeniach związanych z tzw. kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do walut obcych. W każdej sprawie starannie dokonujemy analiz umów kredytowych pod kątem występowania klauzul niedozwolonych oraz korzystając z pomocy wyspecjalizowanych analityków finansowych wykonujemy kalkulację korzyści dla różnych wariantów roszczeń. Kancelaria MKZ Partnerzy prowadzi sprawy kredytów waloryzowanych do walut obcych na terenie całej Polski.