Kary Prezesa UOKiK w postępowaniu dot. influencerów

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został opublikowany komunikat dotyczący wymierzenia kar pieniężnych 6 influencerom o łącznej wysokości 139.000 złotych. Zostały one wymierzone w ramach postępowań dotyczących głównie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych.

 

Wbrew jednak krążącym w sieci informacjom, kary te nie dotyczą bezpośrednio zarzutów związanych z nieodpowiednim oznaczaniem takich treści w serwisach przez wskazanych w komunikacie twórców. Podstawą ich wymierzenia jest przepis art. 106 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie z którym przedsiębiorca, który nie udzieli żądanych przez ten organ informacji we wskazanym terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości nawet do równowartości kwoty 50.000.000 euro. Prezes Urzędu, ustalając jej wysokość, bierze pod uwagę przede wszystkim: okoliczności niewykonania obowiązku, ewentualne poprzednie niedopełnienia obowiązków oraz wpływ naruszenia obowiązku na przebieg i termin zakończenia postępowania.

 

Co ciekawe, w niektórych przypadkach twórcy nawet nie odebrali wezwań do udzielenia wskazanych informacji, przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień. Nie stanowi to jednak okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za niezastosowanie się do treści skierowanych do nich zobowiązań. Przywołany przepis jasno bowiem stanowi, że karze podlega również nieumyślne naruszenie obowiązku współpracy z UOKiK w ramach prowadzonych postępowań. Osoby, na które zostały nałożone kary, mogą jednak złożyć odwołania do sądu.

 

Raz jeszcze należy podkreślić, że postępowania wyjaśniające w sprawie samego oznaczania treści w tzw. socialach cały czas trwają. Przedstawione przez twórców informacje, dokumenty i wyjaśnienia są szczegółowo analizowane i na ich podstawie zostaną wydane dalsze postanowienia.

 

Autor: Jakub Szmelcer, aplikant radcowski