JEST STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH!

24 czerwca 2021 roku Rzecznik Finansowy w swoim stanowisku dotyczącym kredytów frankowych przesłanym do Sądu opowiedział się przeciw możliwości pobierania przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To reakcja na prośbę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która 11 maja 2021 roku zwróciła się m.in. do Rzecznika Finansowego o stanowisko w sprawie “najpoważniejszych kontrowersji”, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej dotyczącej kredytów frankowych.

Rzecznik przywołał również bogate orzecznictwo TSUE w zakresie ochrony kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu w oparciu o sporządzone przez banki wzory zawierające postanowienia niedozwolone oraz o nadrzędnym celu wprowadzenia przepisów prawa unijnego w zakresie ochrony konsumenta.

Nasza kancelaria również jest aktywna w postępowaniach frankowych. W MKZ i Partnerzy mamy zespół, który w tej dziedzinie może się pochwalić sporymi sukcesami, w szczególności radca prawny Paweł Michalak i radca prawny Katarzyna Ignatowicz-Dębska.

W dniu 12 marca 2021 roku, w prowadzonej przez nich sprawie dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowanej kursem CHF zawartej przez naszych Klientów z mBank, sąd potwierdził abuzywność klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) oraz zasądził 100% dochodzonego przez nas roszczenia.

Natomiast w dniu 6 maja 2021 roku, w sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi Millennium S.A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zasądził na rzecz naszego Klienta ponad 19 000 zł. I tutaj chodziło o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) oraz prowizji za podwyższone ryzyko banku z tytułu brakującego wkładu własnego, którą wprowadzono do umowy w miejsce UNWW na podstawie aneksu.  Także w tym przypadku Sąd nie miał wątpliwości co zasadności dochodzonego roszczenia oraz abuzywności ww. klauzul.

Sprawy związane z kredytami frankowymi są niezwykle ważne – Rzeczpospolita w specjalnym plebiscycie z okazji 19. edycji Rankingu kancelarii prawniczych w Polsce 2020/2021, za największe wydarzenie prawne ubiegłego roku uznała wygraną państwa Dziubaków przed TSUE w sprawie kredytu frankowego.