Jak dobrze przygotować się do procesu frankowego?

Duża liczba spraw dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich w sądach sprawia, że w oczekiwaniu na wyrok trzeba uzbroić się w cierpliwość. Skróceniu tego okresu i wygranej sprzyja solidne przygotowanie się do rozprawy.

Jeszcze przed skierowaniem roszczenia przeciwko bankowi kancelaria MKZ Partnerzy zaleca zgromadzenie niezbędnych dokumentów i wnikliwą analizę umowy, samego kredytu, całego okresu kredytowania oraz sposobu w jaki doszło do zawarcia umowy z bankiem. Pomaga to w wyborze najlepszej metody prowadzącej do sukcesu i pozwala na uniknięcie niekorzystnych dla kredytobiorcy niespodzianek.

Na samym wstępie zespół kancelarii analizuje każdy punkt umowy, aby wybrać jej najbardziej newralgiczne fragmenty, odnaleźć klauzule abuzywne i ocenić szanse klienta na wygraną. Jeśli klient decyduje się na współpracę dochodzi do zawarcia umowy zlecenia obsługi prawnej oraz udzielenia pełnomocnictwa prawnikowi prowadzącemu sprawę.

Kalkulacja roszczeń

Bardzo ważnym i niezbędnym etapem jest analiza samego kredytu, tak by jak najdokładniej obliczyć wartość roszczenia. Kancelaria MKZ Partnerzy powierza to firmie eksperckiej specjalizującej się w takich analizach.

W tym celu należy zgromadzić wszystkie dokumenty związane z obsługą kredytu np. aneksy, harmonogramy spłat, historię rachunku spłat, wyciągi z konta.

Do wyliczenia roszczenia niezbędne jest również uzyskanie od banku zaświadczenia, które powinno zawierać m.in. historię spłaty kredytu oraz zmiany oprocentowania. W celu precyzyjnego określenia wszystkich informacji, jakie kredytobiorca powinien zebrać, kancelaria MKZ Partnerzy udostępnia swoim klientom wzór wniosku, który należy złożyć w banku.

Reklamacja

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i danych oraz wyliczeniach przeprowadzonych przez firmę analityczną następuje etap przygotowywania i skierowania reklamacji do banku, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty. Następnie w zależności od odpowiedzi kredytodawcy kancelaria wraz z klientem podejmuje decyzję w sprawie pozwu.

Wywiad

Przed przystąpieniem do pisania pozwu kancelaria przeprowadza skrupulatny wywiad z kredytobiorcą, w czasie którego prawnik prowadzący sprawę zadaje szczegółowe pytania, by poznać wszelkie okoliczności dotyczące kredytu, m.in.:

 1. Jak doszło do zawarcia umowy kredytu?
 2. Do czego kredyt był potrzebny?
 3. Czy kredyt został już spłacony?
 4. Czy kredytobiorca miał zdolność kredytową na uzyskanie kredytu w złotych polskich?
 5. Czy przedstawiono mu ofertę kredytu w PLN?
 6. Czy korzystał z usług pośrednika?
 7. Czy miał wpływ na treść postanowień umowy?
 8. Czy informacje o sposobie ustalania kursów były jawne dla kredytobiorców?
 9. Czy bank składał propozycję zawarcia aneksów?

Na tej podstawie prawnik prowadzący sprawę przygotowuje pozew i kieruje go do odpowiedniego sądu. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wyboru sądu właściwego, dzięki czemu można zdecydować o prowadzeniu procesu w mniej obleganym sądzie i skrócić okres oczekiwania na jego zakończenie.

Można wybrać dwa rodzaje roszczeń

W przypadku odwalutowania (odfrankowienia) kredytu, umowa zostaje utrzymana w mocy po usunięciu z niej kwestionowanych klauzul i przeliczeniu kredytu oraz rat ze złotych na franki:

 1. Umowa jest ważna.
 2. Dochodzi do zwrotu nadpłat z ostatnich 10 lat (przedawnienie).
 3. Dochodzi do usunięcia powiązań kredytu z kursem CHF

W przypadku nieważności umowy:

 1. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane kwoty. Rozliczenie powinno nastąpić jednorazowo – co może być wymagające dla kredytobiorcy, gdy nie dysponuje on odpowiednią kwotą (np. konieczność nowego zadłużenia).
 2. Upadają zabezpieczenia banku.
 3. Brak dalszych rat do spłaty.

W następnym wpisie odpowiemy na pytania jak liczyć koszty prowadzenia sprawy sądowej oraz czym się dokładnie różni odfrankowienie kredytu od unieważnienia umowy kredytowej, jakie są plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania.

Autor: r.pr. Katarzyna Ignatowicz-Dębska