ISTOTNE ORZECZENIE SĄDU W SPRAWIE FRANKOWICZ KONTRA BANK

Wchodzimy w Nowy Rok 2021 rok z przytupem! W ostatnich dniach grudnia Kancelaria MKZ Partnerzy uzyskała dla klienta zabezpieczenie w sprawie frankowej – zawieszenie spłat rat kredytu do czasu ogłoszenia wyroku. Dla banku takie orzeczenie to kolejny cios. 

Postępowanie naszego klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce o ustalenie i zapłatę, ewentualnie o odfrankowienie umowy, toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczeń naszego klienta poprzez zawieszenie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających z umowy kredytu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie.

– Linia orzecznicza w zakresie udzielenia zabezpieczenia dopiero się kształtuje, niemniej jednak sądy coraz częściej rozpoznają pozytywnie wnioski kredytobiorców o zabezpieczenie roszczeń dotyczących zarówno kredytów indeksowanych, jaki i denominowanych do waluty obcej – mówi radca prawny Paweł Michalak, partner w Kancelarii MKZ Partnerzy.

Zawieszenie spłaty rat: warto złożyć wniosek

 

Złożenie wniosku o zabezpieczenie wraz z pozwem nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie obowiązku dalszej spłaty kredytu niesie za sobą wiele korzyści, gdyż celem powództwa o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie musiał spłacać kredytu w ogóle. W takim wypadku, bezcelowe jest to, aby kredytobiorca w dalszym ciągu spłacał swój kredyt w toku kilkuletniego procesu zwiększając tym samym skalę rozliczeń miedzy stronami koniecznych w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.

Dzięki uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia możemy również poznać pogląd sądu na daną sprawę. Ponadto, w sprawach, w których udzielono zabezpieczenia roszczeń najczęściej zapadają orzeczenia uwzględniające powództwo. O tym, że banki mają już poważny problem z kredytami frankowymi przeczytają Państwo tu.