Implementacja Dyrektywy DAC7: Nowe przepisy dla rynku e-commerce

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia implementacji Dyrektywy DAC7 (dyrektywa 2021/514).

Wdrożenie Dyrektywy DAC7 oznacza nowe obowiązki dla podmiotów rynku e-commerce w zakresie wymiany i przekazywania informacji o rozliczeniach podatkowych. Dotyczy to operatorów cyfrowych, na których zostanie nałożony obowiązek raportowania dochodów osiągniętych przez sprzedawców towarów i usług za pośrednictwem ww. platform cyfrowych.

Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępne założenia krajowych regulacji implementujących postanowienia Dyrektywy DAC7. Celem nowych przepisów jest wdrożenie unijnych wytycznych, min. planowane jest ustanowienie mechanizmów kontrolnych i wprowadzenie kar za niedopełnienie obowiązków wynikających z regulacji.

Zobowiązane do raportowania będą podmioty, które mają dochody wynikające ze świadczenia usług lub sprzedaży towarów za pośrednictwem platform cyfrowych. Chodzi min. o: wynajem nieruchomości, świadczenie usług osobistych, sprzedaż towarów lub wynajem środków transportu.

Jak czytamy w dokumentach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, nowe obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyły szerokiego kręgu podmiotów będących „raportującymi operatorami platform”. Platforma rozumiana jest jako: strona internetowa lub jej część, a także wszelkie aplikacje w tym aplikacje mobilne.

Raportujący operator platformy zobowiązany będzie do przekazania organowi podatkowemu informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu. Z założenia podmioty będą zobowiązane do przekazania danych obejmujących:

  • Dane indywidualizujące sprzedawców;
  • Identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy;
  • Państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu;
  • Łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego.

 

Operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani do zachowania należytej staranności. W przypadku braku wykonania obowiązku przewidziane są sankcje. Kara pieniężna może wynieść od 100 000 do 5 000 000 zł.

Polska jest zobowiązana do wdrożenia Dyrektywy DAC7 do końca 2022 r. Zespół MKZ Partnerzy na bieżąco monitoruje zmiany w prawie. Zachęcamy do składania pytań do naszych specjalistów z Zespołu Podatkowego.