Haczyki w przepisach o użytkowaniu wieczystym

Dla wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych rok 2019 może być bardzo pomyślny, wpłacając gminie stosunkowo niewysoką opłatę pozbędą się obowiązkowych rat uiszczanych przez 20 lat. Jednak, by z tego skorzystać, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Sprawa jest o tyle trudna, że w tym momencie nie do końca wiadomo dokładnie jakich. Na stronie warszawa19115.pl znajduje się informacja, że prezydent może udzielić bonifikaty. Pytanie kiedy nie może? – pisze Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawny w kancelarii MKZ Partnerzy na Forbes.pl

Gdańsk zaproponował osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym, których nieruchomości położone są na gruntach tego miasta i zdecydują się wnieść opłatę jednorazową – 95 proc. bonifikatę, a więc 5 proc. pozostałej do spłaty w ciągu 20 lat kwoty. De facto suma ta jest równa kwocie jednorazowej opłaty za użytkowanie wieczyste. To oczywiste, że rozwiązanie jest bardzo korzystne dla tych, którzy mają szanse z niego skorzystać. Wiadomo, że jeszcze większe szczęście będą mieli warszawiacy, posiadający użytkowanie wieczyste na terenach należących do miasta. Ci, którzy spełnią warunki wskazane w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy i skorzystają z 98 proc. rabatu za jednorazową opłatę, zapłacą mniej niż wynosi jedna z 20 rat. Przypuśćmy, że w dniu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność opłata za użytkowanie wieczyste wynosiła 500 zł. Gdy pomnożymy ją razy 20 otrzymamy 10 000 PLN, ale gdy obliczymy 2 proc. z tej kwoty zostanie tylko 200 PLN.

Grzech nie skorzystać. Należy tylko pamiętać o spełnieniu warunków, które np. w przypadku stolicy nie są jeszcze dokładnie znane. Rada Miasta Stołecznego Warszawy wspomniała w uchwale z 13 grudnia 2018 r. (która utraciła moc), że bonifikata może być udzielona tym, którzy wywiązują się ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy z tytułu: podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie tej uchwały powierzone zostało Prezydentowi m.st. Warszawy. Pytanie czy ten warunek będzie brany pod uwagę obecnie? Na stronie warszawa19115.pl znajduje się informacja: „w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy”. Pytanie w jakich przypadkach tej bonifikaty może nie udzielić?

Czytaj więcej w dziele Opinie Forbes.pl