Finansowanie dla kreatywnych

Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy wypowiedziała się na temat projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. W czasie Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędą się warsztaty poświęcone temu projektowi.

(…)

– Z rozmów z producentami wynika, że filmowcy liczą na szybkie wprowadzenie ustawy w życie, zwłaszcza, iż  jej roczny budżet został określony na poziomie do 200 mln zł, a zastrzyk dodatkowej gotówki przyda się na rynku. Zasady jej przyznawania są w miarę możliwości uproszczone i czytelne. Umowy mają być bardziej precyzyjne, na wzór inwestycyjnych – mówi Katarzyna Kosicka-Polak z kancelarii MKZ Partnerzy. – Skomplikowane pod względem prawnym mogą być formy współpracy podmiotów polskich i zagranicznych, którym uda się otrzymać od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wsparcie przewidziane w projektowanej ustawie. Szczególnie wielostronne umowy, w których należy dopilnować jaki powinien być podział kosztów, obowiązków i zysku. Wyzwaniem dla producenta będzie również konieczność dochowania terminów zakończenia poszczególnych etapów i realizacji punktów oznaczonych w teście kwalifikacyjnym i składanym wniosku. Trzeba pamiętać o tym, że pieniądze są wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części, bez dopełnienia warunków ich przyznania może nie dojść do przelewu środków – zwraca uwagę Katarzyna Kosicka-Polak.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich