8 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN JAKICH MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE W ZWIĄZKU Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY OMNIBU

Uwaga! Czekają nas kolejne zmiany tym razem na rynku usług E-commerce (cz. 1)

Do dnia 28 maja br. Polska ma obowiązek implementować tzw. dyrektywę Omnibus, która wprowadza m.in. dodatkowe obowiązki spoczywające na podmiotach prowadzących platformy sprzedaży internetowej.

Aktualnie trwają rządowe prace nad projektem ustawy implementującej ww. dyrektywę, zmieniającej przepisy ustawy o prawach konsumenta. Poniżej znajdziecie Państwo zestawienie najważniejszych zmian zawartych w projekcie, obejmujących wprowadzenie m.in. takich obowiązków:

  • podania przez prowadzących sklep internetowy informacji o innym środku komunikacji online (poza podstawowymi danymi kontaktowymi) umożliwiającym szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą, o ile taki środek jest udostępniany przez takiego przedsiębiorcę;
  • informowania konsumentów o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w razie stosowania takich środków;
  • umieszczenia w interfejsie strony sklepu internetowego informacji dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz względnym znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami – inaczej mówiąc – informacji o tym, co decyduje o tym, że konsument widzi akurat takie oferty, w przypadku zaś sklepów oferujących towary różnych dostawców – co decyduje o tym, że klient widzi w pierwszej kolejności towary konkretnych producentów. Powyższe dotyczy w szczególności „płatnego promowania” określonych dostawców zaś zaniechanie takiej informacji ma być traktowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa;
  • zamieszczenia przez sprzedawcę handlującego na platformie internetowej oświadczenia o tym, czy jest przedsiębiorcą i czy w sprawie danej transakcji zastosowanie znajdą przepisy o ochronie konsumentów, jak również informacji o podziale obowiązków między sprzedawcą funkcjonującym na platformie internetowej, a samym operatorem takiej platformy;
  • w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy o dostarczanie treści cyfrowych – powstrzymania się od wykorzystywania treści wytworzonych i wprowadzonych przez konsumenta (plików itp.) podczas korzystania z takich treści (poza danymi osobowymi), z określonymi wyjątkami;
  • przesłania konsumentowi potwierdzenia wyrażenia przez niego zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i powzięcia przez konsumenta wiadomości o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę;
  • poinformowania konsumentów o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli – brak takiej weryfikacji ma być uznawany za nieuczciwą praktykę rynkową;
  • zamieszczania, w razie obniżki ceny towaru lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli towar jest w sprzedaży krócej niż 30 dni – najniższej ceny obowiązującej przed dokonaniem tej obniżki.

 

Niewypełnianie tych obowiązków będzie skutkować możliwością wymierzenia kar przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaś w przypadku obowiązku dot. informowania o obniżonych cenach – karę do 20.000 zł za każde naruszenie wymierzy właściwa Inspekcja Handlowa.

Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, może jednak mieć to miejsce w najbliższych tygodniach. Będziemy monitorować przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego obydwu projektów ustaw, a także poinformujemy Państwa o ich ostatecznym kształcie. Jednocześnie wskazuję, że wprowadzane zmiany mogą nieść za sobą konieczność przeglądu obowiązujących regulaminów i dokonania w nich koniecznych, licznych zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ww. zmian, pozostajemy do dyspozycji i służymy wszelkim potrzebnym wsparciem. Regulaminami dla branży e-commerce oraz RODO zajmujemy się na co dzień.