Day

22 maja, 2023

Likwidacja spółki komandytowej nie musi trwać 6 miesięcy 

Chociaż żaden przepis nie przewiduje minimalnego okresu trwania likwidacji w spółkach komandytowych, nierzadko w świadomości likwidatorów mylnie panuje przekonanie, że spółka komandytowa nie może zostać wykreślona przed upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia jej likwidacji.  Prawdopodobnie u podstaw wyżej wymienionego przekonania leży skojarzenie z art. 286...