16 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN JAKICH MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE W ZWIĄZKU Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY KONSUMENTA NA RYNKU USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH.

Uwaga! Czekają nas kolejne zmiany tym razem na rynku usług E-commerce (cz. 2).

Niezależnie od obowiązku implementowania tzw. dyrektywy Omnibus, o czym informowaliśmy w poprzednim wpisie, w dniu 28 maja br. ma też wejść w życie ustawa nowelizująca przepisy o ochronie konsumentów. Implementuje ona dyrektywę unijną, dotyczącą ochrony konsumenta na rynku usług i treści cyfrowych.

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych zmian, których ww. implementacja dotyczy.

 • wprowadzone zostają do ustawy o prawach konsumenta m.in. pojęcia: „umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej” oraz „usługi cyfrowej”, jak również inne terminy określające atrybuty usług cyfrowych („integracja”, „kompatybilność”, „funkcjonalność”, „interoperacyjność”);

 

 • stosowanie do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru z elementami cyfrowymi, przepisów dotyczących umów zobowiązujących do przeniesienia własności;

 

 • wyłączenie sprzedaży konsumentom z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wadę i wprowadzenie do ustawy o prawach konsumenta rozdziału dotyczącego gwarancji i rękojmi konsumenckiej; 

 

 • wprowadzenie do nowego rozdziału nowych wymogów dotyczących zgodności towaru z umową;

 

 • wprowadzenie odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową o ile niezgodność ujawniono w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru (można, maksymalnie o rok, skrócić go w przypadku towarów używanych);

 

 • domniemanie istnienia braku zgodności towaru z umową w momencie jego dostarczenia;

 

 • wprowadzenie odpowiedzialności sprzedawcy towaru z elementami cyfrowymi za brak zgodności takiego towaru z umową na zasadach analogicznych do sprzedaży innych towarów;

 

 • ustanowienie nowych przepisów dotyczących naprawy i wymiany towaru (w przepisach o ochronie konsumenta);

 

 • wprowadzenie katalogu sytuacji, w których konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz uregulowanie procedury na wypadek skorzystania przez konsumenta z tego uprawnienia;

 

 • dodanie uregulowania dotyczącego umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;

 

 • umieszczenie, w ramach tego uregulowania, przepisów dotyczących odstąpienia przez konsumenta od takiej umowy w razie niedostarczenia usługi w oznaczonym terminie;

 

 • wprowadzenie do nowego rozdziału nowych wymogów dotyczących zgodności usługi z umową, w tym wymogu informowania konsumenta o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową;

 

 • wprowadzenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z umową, wraz z domniemaniem istnienia niezgodności w czasie, w którym miały one być dostarczone konsumentowi;

 

 • dodanie obowiązku doprowadzenia usługi cyfrowej lub treści cyfrowej do stanu zgodnego z umową w oznaczonych sytuacjach, wraz z uprawnieniem konsumenta do odstąpienia od umowy w razie niewykonania tego obowiązku;

 

 • możliwość zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych;

 

 • wprowadzenie zmian w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady – m.in. zastąpienie pojęciem „wady” pojęcia „wady fizycznej”, usunięcie z nich przepisów dotyczących konsumentów, wykreślenie działu dotyczącego roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, ustalenie nowego katalogu obowiązkowych elementów oświadczenia gwarancyjnego. 

Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, może jednak mieć to miejsce w najbliższych tygodniach. Będziemy monitorować przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego obydwu projektów ustaw, a także poinformujemy Państwa o ich ostatecznym kształcie. Jednocześnie wskazuję, że wprowadzane zmiany mogą nieść za sobą konieczność przeglądu obowiązujących regulaminów i dokonania w nich koniecznych, licznych zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ww. zmian, pozostajemy do dyspozycji i służymy wszelkim potrzebnym wsparciem. Regulaminami dla branży e commerce oraz RODO zajmujemy się na co dzień.