Zmiany w Kodeksie pracy. Uwaga: Krótki czas implementacji!

Pod koniec stycznia Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca została opublikowana 6 lutego i wejdzie w życie już 21 lutego 2023 roku. Przedsiębiorcom został tylko niecały tydzień na wprowadzenie zmian.

Zmiany w Kodeksie pracy odnoszą się do: 

  1. kontroli trzeźwości pracowników oraz
  2. wykonywania przez nich pracy zdalnej. 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać na tych zmianach i wprowadzić w swojej organizacji możliwość kontroli trzeźwości pracowników lub uregulować wykonywanie pracy zdalnej, konieczne będą:

I.                     W zakresie kontroli trzeźwości – zmiany w regulaminie pracy, układzie zbiorowym, a gdy takich dokumentów nie mają Państwo obowiązku wprowadzać, zmianie powinno ulec obwieszczenie pracodawcy, które w takich sytuacjach należy stosować.

II.                   W zakresie pracy zdalnej:

Przy regularnej pracy zdalnej:

a. wzór wniosku pracownika o zastosowanie wobec niego pracy zdalnej,

b. warunki wykonywania pracy zdalnej (mogą być one spisane w regulaminie pracy zdalnej, w porozumieniu zawartym z konkretnym pracownikiem albo w poleceniu wykonywania pracy zdalnej),

c. procedury ochrony danych osobowych (jeśli wcześniej ich nie było), które pracownik musi znać i znajomość których pracownik musi potwierdzić,

d. informacja BHP nt. ryzyka zawodowego dot. pracy zdalnej, tj. możliwych urazów kręgosłupa, uszkodzenia/pogorszenia wzroku, itp.

Przy sporadycznej pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie, maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym:

a. procedury ochrony danych osobowych (jeśli wcześniej ich nie było), które pracownik musi znać i znajomość których pracownik musi potwierdzić,

b. informacja BHP nt. ryzyka zawodowego dot. pracy zdalnej, tj. możliwych urazów kręgosłupa, uszkodzenia/pogorszenia wzroku, itp.

c. określenie sposobu kontroli wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z pracownikiem.

Niezależnie od powyższego informujemy, że w dniu 9 lutego 2023 roku przekazano do Prezydenta oraz Marszałka Senatu projekt kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy i innych ustaw, które są znacznie szersze i dotycząm.in.:

  1. urlopów,
  2. informacji przekazywanych pracownikom przy zatrudnieniu,
  3. wypowiedzeń umów o pracę zawartych na czas oznaczony.

Wskazane powyżej zmiany w Kodeksie pracy będą wiązały się z obowiązkiem dostosowania w zasadzie większości wykorzystywanych dotychczas w Państwa organizacji dokumentów towarzyszących umowie o pracę.

Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani szkoleniami z tematyki wprowadzanych zmian lub przygotowaniem dokumentacji pracowniczej uwzględniającej ww. nowelizacje, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.