Zgodne rozstanie wspólników

Partner i radca prawny z naszej kancelarii Katarzyna Kosicka-Polak oraz radca prawny Marta Borajkiewicz-Pionkowska szczęśliwie przeprowadziły naszą Klientkę przez proces wyjścia ze spółki.

Wspólnicy nie byli w stanie dojść do porozumienia w zakresie warunków rozstania. Kierowane przez nich wzajemne oczekiwania przyczyniły się tylko do zaostrzenia sytuacji i przedstawienia naszej Klientce znacznie zaniżonej propozycji finansowej.

Ostatecznie, dzięki wsparciu prawnemu Kancelarii nie tylko udało się dojść do porozumienia pomiędzy wspólnikami, ale i do finalnego zwiększenia ceny za zbycie udziałów należnej na rzecz Klientki. Kancelaria nadzorowała także przebieg transakcji z uwagi na to, że umowa była podpisywana bez równoczesnego udziału stron.

Mówi się, że nie ma dobrych rozstań, również w opisywanym przypadku sytuacja na początku była trudna. Wspólnicy nie byli już w stanie zgodnie prowadzić spółki, ani rozmawiać ze sobą. Doszło do konfliktu, z którego jedynym wyjściem było zakończenie współpracy. Dzięki trafnej argumentacji prawniczek z MKZ Partnerzy, stronom udało się porozumieć i uzgodnić warunki transakcji.

Nasza Klientka jest zadowolona z uzyskanej ceny, a przede wszystkim z szybkiego wyjścia ze Spółki.

Precedensowy wyrok dla Klienta kancelarii