ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY DORADCĘ PODATKOWEGO

Kancelaria Prawna poszukuje doradcy podatkowego do stałej współpracy

Zakres obowiązków:

 • kompleksowe doradztwo podatkowe — VAT, PIT, CIT, PCC oraz podatek od nieruchomości, sporządzanie opinii prawno-podatkowych;
 • wsparcie Klientów w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych;
 • stawiennictwo na rozprawach oraz udział w przesłuchaniach stron i świadków;
 •  sporządzanie pism w postępowaniu podatkowym;
 • przygotowanie zastrzeżeń do protokołów kontroli podatkowej;
 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy;
 • bieżące doradztwo na rzecz Klientów Kancelarii;
 • kontakt z Klientem;
 • wykonywanie innych zadań zgodnie ze wskazówkami Partnerów.

 

Wymagania:

 • wpis na listę doradców podatkowych;
 • doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego (minimum3 lata) -warunek konieczny;
 • praktyczna znajomość  oraz umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa podatkowego;
 • wysoka kultura osobista jak również wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • rzetelność, terminowość, samodzielność, dokładność oraz zdolności organizacyjne;
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presja czasu;
 • uśmiech i pozytywne usposobienie.

Uwaga:
Praca na górnym Mokotowie, w niezmiennych godzinach 9-18 (w tym przysługuje godzinna przerwa lunchowa)

Proszę o przesyłanie CV na adres mailowy kancelaria@mkzpartnerzy.pl. Uprzejmie informuję, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu udziału w przyszłych rekrutacjach.”

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@mkzpartnerzy.pl

Administratorem danych osobowych jest Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska („MKZ”; adres: ul. Narbutta 19a, 02-536 Warszawa).

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez MKZ w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo  MKZ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których MKZ prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.