WYGRALIŚMY DLA NASZEJ KLIENTKI SPRAWĘ KRADZIEŻY PIENIĘDZY Z JEJ KONTA

Duży sukces Kancelarii MKZ Partnerzy w postępowaniu cywilnym. Sąd II Instancji prawomocnie rozstrzygnął na korzyść naszej Klientki spór sądowy z renomowanym bankiem, dotyczący kradzieży jej oszczędności.

Oszczędności te ukradzione zostały w wyniku oszustwa przez osoby, które stworzyły kopię strony internetowej banku, służącą właśnie do wyłudzeń. Klientka, reprezentowana przez mec. Piotra Kosiackiego, pozwała bank o zwrot niezabezpieczonych należycie środków pieniężnych, które zniknęły z jej konta. Bank z kolei odmawiał zwrotu argumentując, że to ona nie dołożyła należytej staranności przy logowaniu się na swoje konto bankowe za pośrednictwem strony internetowej.

W toku postępowania procesowego sądy zarówno I, jak i II instancji w całej rozciągłości przyznały rację argumentom klientki i naszej kancelarii. Zwrócono uwagę przede wszystkim na podnoszony przez pełnomocnika fakt, iż w sprawie takiej mamy do czynienia z rażącą dysproporcją sił i środków – to bank, jako instytucja posiadająca całe departamenty dedykowane do sprawdzania zabezpieczeń, powinna stać na straży bezpieczeństwa pieniędzy swoich klientów. Nie można zaś przypisywać niedochowania należytej staranności osobie, która ufając w bezpieczeństwo zapewniane przez tak renomowany podmiot, loguje się na swoje konto za pośrednictwem strony internetowej.

Wskazana sprawa z pewnością może utorować drogę do dochodzenia przez osoby fizyczne roszczeń  w przypadku, gdy padną one ofiarą kradzieży dokonanej przez oszustów internetowych. Kancelaria z radością wykorzysta swoje doświadczenie w tego typu sprawach, aby pomóc swoim przyszłym Klientom.