Ważne zmiany dla pracowników i pracodawców

Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie zakończony stan zagrożenia epidemicznego, odwołany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. (DzU z 2023 r., poz. 1118). W konsekwencji przestaną obowiązywać przepisy wprowadzające szczególne rozwiązania, ułatwiające funkcjonowanie w tym trudnym czasie.

Zmienią się regulacje dotyczące badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, m.in. pracownicy będą mieć 180 dni na wykonanie zaległych badań, tylko u lekarza medycyny pracy. Firmy będą mieć 60 dni na wykonanie zaległych szkoleń BHP. W parlamencie trwają prace nad przedłużeniem tego terminu do 180 dni.

Szczególnie wiele zmian czeka na zatrudniających cudzoziemców, którzy na terytorium RP przebywali legalnie w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Cudzoziemcy mają 30 dni na złożenie odpowiednich dokumentów w celu uregulowania pobytu, ich brak może skutkować koniecznością opuszczenia Polski. Ponadto pracodawcy będą musieli wystąpić o nowe zezwolenia na pracę.

1 lipca 2023 r. przestaną też obowiązywać szczególne przepisy dotyczące urlopów – pracodawca nie będzie mógł skierować pracownika, bez uzgodnienia z nim terminu, na niewykorzystany w poprzednich latach urlop wypoczynkowy (do 30 dni). Zmienią się rownież przepisy dotyczące zakazu konkurencji i funduszu świadczeń socjalnych.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani rozmową na temat wprowadzanych zmian lub przygotowaniem dokumentacji pracowniczej uwzględniającej ww. zmiany, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.