Warsztat dla producentów i reżyserów on-line

W dniu 23 kwietnia br. radca prawny Katarzyna Kosicka – Polak uczestniczyła w dniu warsztatowym IMPAKTU zorganizowanym przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego, prowadząc szkolenie prawne on line nt. „Umowa z reżyserem filmu z przeniesieniem praw autorskich” przy wsparciu producentek Anny Wydry i Katarzyny Ślesickiej. W szkoleniu uczestniczyli producenci i reżyserzy, dlatego też szkolenie miało charakter bardzo praktyczny. W pierwszej części omówione zostały prawne aspekty umowy z reżyserem tj. kwalifikacja prawna umowy z reżyserem jako umowy o dzieło i związane z tym konsekwencje, a także elementy treści umowy z reżyserem, które są niezbędne z prawnego punktu widzenia i te, które powinny znaleźć się w tego typu umowie, a wynikają z wieloletniej praktyki i doświadczenia.

Szkolenie nie miało charakteru jedynie wykładu prawnego, lecz przybrało formę debaty ze wszystkimi uczestnikami, którzy aktywnie w niej uczestniczyli. W przystępny sposób omówione zostały takie aspekty prawne umowy z reżyserem jak moment przejścia praw autorskich czy obowiązki obu stron.  Zwrócona została uwaga na istotne kwestie związane z wynagrodzeniem (raty ws cashflow, zmniejszenie budżetu, zwiększenie budżetu), a także poruszono temat dużego znaczenia podejmowanych decyzji artystycznych (final cut, dobór ekipy, zastępstwa) dla produkcji filmu.  Po każdej mini debacie i poruszanych przez uczestników konkretnych sytuacjach wziętych z ich dotychczasowego doświadczenia, następował komentarz prawny i podsumowanie.

Istotnym punktem warsztatów była symulacja negocjacji podstawowych elementów ww. typu umowy. W sposób czysto praktyczny zwrócona została uwaga na kluczowe zagadnienia i aspekty prawne umowy. Uczestnicy podawali liczne przykłady ze swoich własnych negocjacji, z których refleksje mogli wyciągnąć wszyscy pozostali słuchacze.

Dzięki takiej formie spotkania, uczestnicy mogli nie tylko skorzystać z pomocy prawnej fachowców, ale również podzielić się z pozostałymi uczestnikami swoimi własnymi doświadczeniami. Dzięki temu szkolenie miało charakter praktyczny i zostało bardzo dobrze przyjęte.