Użytkowane wieczyście grunty przejdą na własność przedsiębiorców

Rząd przyjął projekt dotyczący zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie użytkowania wieczystego. Wprowadzone zmiany mają umożliwić firmom, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą czy spółdzielniom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają obecnie w użytkowaniu wieczystym.

Jednak tak jak to było w przypadku przekształceniu gruntów mieszkaniowych w przypadku nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zasadą nie będzie uwłaszczenie z mocy prawa – trzeba będzie złożyć wniosek.

Zmienią się również zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego. Przy nabywaniu prawa własności gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa oraz samorządów zastosowane zostaną mechanizmy rynkowe. Ten model odpłatności będzie dotyczył gruntów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cena wykupu przy jednorazowej wpłacie stanowić ma 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Docelowo cena za grunt będzie równowartością 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu. Dla grup szczególnie wrażliwych społecznie, np. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zostanie zaproponowana bonifikata. 

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, w tym przedsiębiorcy, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy.

Będziemy regularnie informować o pracach legislacyjnych związanych z tym projektem. W przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią – mkzpartnerzy.pl/kontakt.

Autorka: Natalia Potkańska, aplikant radcowski w Dziale Nieruchomości MKZ Partnerzy