UE wspiera rozwój naszej Kancelarii

Z sukcesem realizujemy projekt „Wdrożenie Platformy B2B  w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typ B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie innowacyjności gospodarki, POIG 2007-2013.

Wierzymy, że korzystanie z nowego narzędzia umożliwi Kancelarii jeszcze szybszy rozwój poprzez dostosowanie procesów biznesowych do dynamicznie zmieniających się warunków, a po stronie Klientów zwiększy zadowolenie ze świadczonych na swoją rzecz usług prawnych przez naszą Kancelarię.