UE DOFINASNUJE OCHRONĘ ZNAKÓW I WZORÓW TOWAROWYCH. MY POMOŻEMY!

– Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo i chcesz się dowiedzieć, jaka jest wartość własności intelektualnej w firmie, a następnie ją zastrzec? Do końca września 2021 roku można skorzystać z dofinansowania z unijnego programu Ideas Powered for Business SME Fund. Zespół prawników MKZ Partnerzy pomoże w przeprowadzeniu operacji oraz uzyskaniu dofinansowania – mówi Katarzyna Kosicka – Polak, partner zarządzający w Kancelarii.

Program prowadzony jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Udziela wsparcia europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w celu ochrony ich własności intelektualnej: znaków towarowych i wzorów.

O dofinansowanie można się ubiegać w do grudnia 2021 roku, a łączną kwota przyznana na cały program to 20 mln euro w całej UE. Dofinansowanie w formie bonów obejmie dwa rodzaje usług:

✔ Wstępną diagnostykę własności intelektualnej (do 75 proc. wartości)

✔ Zwrot części opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów na poziomie krajowym, regionalnym (Beneluks) i unijnym (do 50 proc., maksymalnie do 1500 euro).

Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej (poziom krajowy), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obszar Belgii, Holandii i Luksemburga; poziom regionalny) lub w EUIPO (wszystkie państwa członkowskie UE).

Zgłoszeń można dokonywać do końca 2021 roku w czterech turach: pierwsza mija wraz z końcem marca, kolejne nastąpią między: 1-31 maja, 1-31 lipca oraz 1-30 września. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Ideas Powered for Business SME Fund może wypełnić upoważniony pracownik lub prezes małego lub średniego przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej.

– W każdym przypadku prawnicy Kancelarii MKZ Partnerzy pomogą ustalić czy podmiot ubiegający się o dofinansowanie spełnia wymogi formalne oraz pomogą złożyć wniosek w stosownej instytucji udzielającej wsparcia. Zachęcam do skorzystania z programu – podsumowuje mec. Katarzyna Kosicka – Polak.