RADCA PRAWNY PIOTR KOSIACKI, PARTNER W KANCELARII MKZ PARTNERZY, GOŚCIEM W PROGRAMIE WYDARZENIA W TELEWIZJI POLSAT

Radca prawny Piotr Kosiacki, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy, we wtorek 16 sierpnia był gościem programu Wydarzenia w telewizji Polsat. Komentował sprawę decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w której stwierdzono nieważność pierwotnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę tzw. „zamku” w Stobnicy.

Jak tłumaczył, w treści decyzji stwierdzono, że teren, na którym położone są działki inwestycyjne, znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 – Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 300015 „Puszcza Notecka”. Na terenie tym inwestor przewidział m.in. hale garażowe z miejscami postojowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, których parametry przekraczają wartości wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja zalicza się do tego rodzaju przedsięwzięć. W związku z tym inwestor zobowiązany był, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Z akt sprawy wynika, że inwestor takiego dokumentu nie uzyskał, co w ocenie GINB stanowiło przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.

W programie mecenas Kosiacki zwrócił uwagę na to, że decyzja jest ostateczna, ale inwestor ma prawo odwołać się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodał, że nie oznacza ona automatycznie konieczności rozbiórki przedmiotowego obiektu – do tego musiałaby zostać wydana odrębna decyzja. Najprawdopodobniej inwestor uzupełni brak wymaganych dokumentów dołączonych do pierwotnego pozwolenia na budowę, aby po okresie wstrzymania budowy wrócić do inwestycji i ją dokończyć.

Radca prawny Piotr Kosiacki podkreślił, że inwestor prowadził do tej pory działania w oparciu o pierwotną, ważną i wydaną skutecznie decyzję. Dlatego, w przypadku stwierdzenia nieważności pierwotnej decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę, będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od organu, który decyzję tę z naruszeniem prawa wydał – w tym przypadku od starosty powiatu.