Przyznano wyróżnienia m.st. Warszawy dla społeczniczek i społeczników

W czasie uroczystej sesji Rady Miasta, która nie przez przypadek odbyła się na dzień przed 78. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego, przyznano 36 wyróżnień dla stołecznych społeczników i społeczniczek oraz warszawskich organizacji pozarządowych.  

 

Kancelaria MKZ Partnerzy serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym, a w szczególności dr Elżbiecie Radzikowskiej-Büchner, która jest doktorem nauk medycznych, wybitną specjalistką chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej.

Dr Elżbieta Radzikowska-Büchner pełni funkcję Ordynatorki Oddziału Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Szczękowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Specjalizuje się w rekonstrukcjach powypadkowych i pooperacyjnych. Aktywnie działa na rzecz profilaktyki onkologicznej i edukacji obywatelskiej.

Ponadto od lat wspiera pacjentki borykające się z chorobami nowotworowymi oraz te, które uległy poważnym wypadkom. W tym celu założyła „Fundację dr Radzikowskiej”, w której pomaga pacjentkom w przygotowaniu i przeprowadzeniu rekonstrukcji 11 piersi. Założona przez nią fundacja – jako jedyna w kraju – otacza pacjentki kompleksową opieką, w pełni pokrywając koszty związane z leczeniem.

Mec. Katarzyna Kosicka-Polak, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii MKZ Partnerzy wraz z dr Elżbietą Radzikowską – Büchner ma zaszczyt zasiadać w ww. Zarządzie Fundacji, a jako MKZ Partnerzy wspierać Fundację prawnie.