Webinar: Problematyka tzw. kredytów „frankowych”

Już 15 czerwca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyroki w ważnych dla kredytobiorców sprawach (sygn. C-520/21 oraz C-287/22). Z tej okazji MKZPartnerzy zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarze Problematyka tzw. kredytów „frankowych„.

Pomagamy kredytobiorcom, których przekonano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej np. CHF, będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego. Wspieramy rownież tych, którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie kredytu stricte złotówkowego.

Nasz ekspert – lider działu procesowego i radca prawny Katarzyna Ignatowicz-Dębska – odpowie na nurtujące kredytobiorców pytania oraz wątpliwości dotyczące:

  • Istoty tzw. kredytu „frankowego’
  • Sposobu uwolnienia się od kredytu „frankowego” 
  • Przebiegu postępowania przedsądowego i sądowego w sprawach przeciwko bankom
  • Konsekwencji unieważnienia lub odwalutowania kredytu „frankowego”
  • Rozliczenia z bankiem po wyroku w sprawie „frankowej”
  • Uchwały Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 roku, sygn. III PZP 6/22 – omówienie uchwały Sądu Najwyższego, która przywróciła trzyosobowy skład sędziowski przy rozpatrywaniu spraw cywilnych przez sąd II instancji
  • Wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 roku, sygn. C-520/21 oraz C-287/22 – rozstrzygnięcia w zakresie zasadności roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału oraz zasadności zawieszania spłaty rat na czas trwania postępowań sądowych.

Webinar odbędzie się online we wtorek, 20 czerwca 2023 roku o godz. 11.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kancelaria@mkzpartnerzy.pl do 19 czerwca, z tematem wiadomości „Problematyka tzw. kredytów frankowych”

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.