Prawo w Buenos Aires

W listopadzie Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zorganizowała szkolenie wyjazdowe w Argentynie. Uczestniczyła w nim mec. Katarzyna Kosicka-Polak, Wspólnik Zarządzający, radca prawny w MKZ Partnerzy. Polscy prawnicy odwiedzili reprezentantów zawodów prawniczych Argentyny, wiodące kancelarie prawne i najwyższe urzędy.

Dla grupy radców prawnych z OIRP Warszawa listopad okazał się słonecznym i ciepłym miesiącem – czasem intensywnej pracy i szkoleń, ważnych służbowych spotkań, ale i spacerów po kolorowych ulicach Buenos Aires oraz wieczorów z tangiem. Zacieśnianie współpracy z Argentyńczykami było jednocześnie okazją do poznania sytemu prawnego, gospodarczego, społecznego Argentyny i jej zachwycającej stolicy.

Spotkania z argentyńskimi prawnikami

Już pierwszego dnia warszawscy prawnicy odwiedzili argentyński samorząd adwokacki, który w zeszłym roku obchodził setną rocznicę powstania. Spotkali się z prezydentem argentyńskiej izby adwokackiej dr. José Luisem Lasallem oraz członkami Rady Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional – Stowarzyszenie Sędziów i Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, które stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa. Gościli w Sądzie Najwyższym Corte Suprema de Justicia de la Nación oraz w majestatycznym Kongresie – Congreso de la Nación.

Pobyt w Argentynie zwieńczyła wizyta w siedzibie Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organizacji zrzeszającej adwokatów wykonujących zawód na terytorium CABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – będącej odpowiednikiem warszawskiej OIRP.

Argentyński system prawny

W czasie szkoleń radcowie prawni z Warszawy zapoznali się z argentyńskim regulacjami dotyczącym zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania czy compliance. W dyskusjach poruszane były trudne tematy, m.in. związane z problemem korupcji i prania pieniędzy. Polscy prawnicy poznali prokuratora Navasa Riala, który wsławił się rozpracowaniem niezgodnych z prawem działań FIFA. Gościli również w wiodących kancelariach prawnych – Marval O`Farrell Mairal i Beretta Godoy.

Światowe problemy z energetyką sprawiły, że szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące sektora energetycznego i wydobywczego Argentyny. Co ciekawe w tej sferze kraj ten stosuje pochodzące jeszcze z XIX w. przepisy przewidujące nabycie złoża z mocy prawa przez jego odkrywcę, a jako jedyny kraj w Ameryce Południowej dopuszcza eksplorację złóż surowców mineralnych przez podmioty prywatne. 

Z drugiej strony Argentyna ma bardzo postępowe rozwiązania z zakresu prawa rodzinnego, już w 2010 r. zalegalizowała małżeństwa homoseksualne, a jej prawo pracy cechuje się wysokim poziomem ochrony pracownika.