Opieka Prawna podmiotów z sektora ochrony zdrowia

Kolejny już Klient z sektora ochrony zdrowia powierzył naszej Kancelarii obsługę prawną swojej działalności. Obecnie służymy pomocą prawną podmiotom zarówno prywatnym jak i publicznym z sektora ochrony zdrowia.

Znaczący zakres opieki prawnej dla tego rodzaju podmiotów stanowi bieżąca działalność placówek, związana m.in. z prawem pracy, zamówieniami publicznymi, umowami z kontrahentami, restrukturyzacją działalności, relacjami z organami założycielskimi i/lub właścicielskimi, nadwykonaniami (roszczenia wobec NFZ).

Kancelaria realizuje swoje zadania w sprawach o błędy medyczne i odszkodowania, zarówno przed sądami powszechnymi jak i Wojewódzką Komisją d.s. Orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zaangażowanie Kancelarii do obsługi prawnej bardzo wymagającego Klienta, jakim jest Zespół Placówek Opieki Zdrowotnej wraz ze Szpitalem, jest wyrazem docenienia naszego profesjonalizmu i wysokich kwalifikacji Zespołu, a także zaufania do Nas.

Pamiętając o zasadzie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, już teraz zapraszamy do współpracy podmioty medyczne z całego kraju, w sprawach zarówno doraźnych jak i stałego wsparcia. Koszty pomocy na etapie „profilaktyki” są zdecydowanie niższe, aniżeli koszty przeprowadzenia „operacji” przed sądem.

Osobą odpowiedzialną za obszar ochrony zdrowia w Kancelarii jest Artur Zawolski – radca prawny, Partner.