MKZ Partnerzy na Zgromadzeniu OIRP w Warszawie

We wtorek, 14 maja odbyło się trzecie w tej kadencji Zgromadzenie warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Delegaci, a wśród nich mec. Katarzyna Kosicka-Polak, pozytywnie ocenili działalność organów Izby i zatwierdzili sprawozdania. 

Na wstępie Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz podziękował członkom Izby warszawskiej za aktywne uczestnictwo w działalności krajowych struktur.

Sprawozdanie za rok 2018 złożył Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik. Za sukces uznał wynik egzaminu radcowskiego, który pozytywnie złożyło aż 96 proc. stołecznych aplikantów. Dziękował twórcom „Mapy aplikacji radcowskiej”, publikacji prezentującej zasady odbywania aplikacji, chwalił uruchomienie Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, organizację szkoleń zawodowych oraz działalność Izby warszawskiej na arenie międzynarodowej.

Zgromadzenie uchwaliło również przedstawiony projekt tegorocznego budżetu, plan pracy Rady OIRP w Warszawie na rok 2019/2020 oraz stanowisko w sprawie postulatów zmian zasad reprezentacji izb w organach Krajowej Izby Radców Prawnych.

Więcej informacji na stronie www.oirpwarszawa.pl

MKZ Partnerzy na Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych

MKZ Partnerzy na inauguracji Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy