MKZ Partnerzy na Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych

Mecenas Katarzyna Kosicka-Polak z naszej kancelarii uczestniczy w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych organizowanej we Wrocławiu w dniach od 9 do 12 maja.

Wydarzenie zainaugurował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Następnie odbył się panel dyskusyjny „Reklama w działalności radców prawnych – próba oceny obowiązujących regulacji i uwagi de lege ferenda”, który otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

– Kwestia możliwości promocji usług prawniczych jest obecnie szeroko dyskutowanym tematem, dotyczącym bieżącej działalności większości kancelarii prawnych. Zgodnie z opinią Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o wykonywaniu zawodu prawniczego można informować, ale w wyważonej formie. Nie ma zakazu reklamy dla radców prawnych, ale trzeba pilnować by nie przekraczać dozwolonych metod pozyskiwania klientów – relacjonuje Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy, Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2016 r.

Na piątek organizatorzy zaplanowali spotkanie Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych z Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych Prokurator Beatą Sawicką-Felczak, dotyczące wybranych problemów postępowań dyscyplinarnych z perspektywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Wieczorem Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Siuchniński omówi sposób formułowania zarzutów i zmiany kwalifikacji prawnej w postępowaniach dyscyplinarnych, na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W programie Konferencji znalazło się także szkolenie z postępowania dowodowego przed OSD i WSD, prowadzone przez dr hab. Krystynę Szczechowicz oraz sobotnie warsztaty Sędziego Sądu Apelacyjnego Andrzeja Kota ze sposobu formułowania zarzutów oraz procedury i sposobu zmiany kwalifikacji w postępowaniu dyscyplinarnym.

Czytaj również – MKZ Partnerzy na Inauguracji Elektronicznego Sądu Polubownego

MKZ Partnerzy na Compliance Days 2019!