MKZ Partnerzy na Inauguracji Elektronicznego Sądu Polubownego

Mecenas Katarzyna Kosicka-Polak reprezentowała naszą kancelarię w czasie uroczystej Inauguracji Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima RATIO” przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, która odbyła się 25 kwietnia tego roku.

– Nowoczesny system „Ultima RATIO” wygląda naprawdę obiecująco, elektroniczna obsługa spraw, bez konieczności fizycznego udziału stron, pozwala na usprawnienie ich prowadzenia oraz znaczne ich skrócenie. Twórcy obiecują, że do około 3 tygodni – zwraca uwagę mec. Katarzyna Kosicka-Polak.

Dzięki specjalnej mobilnej aplikacji postępowanie toczy się tylko online, uczestniczące w nim strony nie ponoszą kosztów dojazdów, utraconego zarobku, doręczeń czy zaliczek na świadków. Opłata arbitrażowa zależy od wysokości przedmiotu sporu i jest taka sama dla obu stron (do 3 tys. zł – 300 zł). Dokładne informacje dotyczące jej wysokości znajdują się na stronie ultimaratio.pl w Taryfie opłat i prowizji. Na stronie www znajduje się też jasna instrukcja – co trzeba zrobić, by skorzystać z arbitrażu.

Dużym atutem programu, z którego można korzystać na smartfonie, jest to, że sprawy mogą być prowadzone w dowolnym miejscu o dowolnej porze, można też na bieżąco zgłaszać dowody – np. robione telefonem zdjęcia i materiał wideo. Dzięki integracji systemu z Węzłem Krajowym łatwiej jest sprawdzić czy przeciwnik jest tym za kogo się podaje.

Arbitrami Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio” są notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu sprawy wydany przez notariusza wyrok ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego – art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego. Wyrok widoczny jest w systemie oraz przesyłany pocztą. Do sądu apelacyjnego należy złożyć wniosek o klauzulę wykonalności.