MKZ Partnerzy założycielem Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej

Chińsko-Polska Izba Gospodarcza (CIGPL) zorganizowała 22 września 2018 r. w Warszawie uroczyste spotkanie, inaugurujące jej działalność. Udział w niej  wziął Partner  naszej Kancelarii – radca prawny Artur Zawolski, który zarządza china desk w Kancelarii Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy i Radcowie Prawni.

Misją Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej  jest wspieranie współpracy polskich i chińskich przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Niebagatelną rolę odgrywa w tym znajomość prawa obu krajów, dlatego kancelaria MKZ Partnerzy stała się Członkiem-Założycielem Izby. Ważnym aspektem działalności izby będą szkolenia ułatwiające polskim przedsiębiorcom poruszanie się na rynku chińskim, spotkania z autorytetami z obu krajów oraz pisane przez ekspertów raporty handlowe, ułatwiające rozpoznanie wiarygodnych kontrahentów.Na uroczystości inauguracyjnej obecny był mec. Artur Zawolski, który w Kancelarii od ponad pięciu lat organizuje on i nadzoruje prace Chinese Desk i od wielu lat zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej (pracował w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – obecnie PAIH). Doradzał i doradza działającym na polskim rynku przedsiębiorstwom zagranicznym.

Zdaniem mec. Artura Zawolskiego Chińsko-Polska Izba Gospodarcza to doskonała przestrzeń do nawiązywania kontaktów oraz do budowania i podtrzymywanie zaufania. Jest miejscem dla długofalowych przedsięwzięć wynikających z indywidualnej współpracy ludzi, którzy mają okazję poznać się dzięki organizowanym przez Izbę szkoleniom, targom czy wydarzeniom promującym Polską i Chińską kulturę. W Izbie przenikają się relacje biznesowe oraz towarzyskie i  rodzinne, organizowane przez nią spotkania są okazją do nauki o tradycji. Różnorodności kulturowo-społeczno-ekonomiczno-gospodarcza i polityczna może być zarówno motorem, jak i hamulcem współpracy, dlatego warto dobrze poznać przedsiębiorcę z innego kraju i go zrozumieć.

Z uwagi na skalę wymiany gospodarczej Izba daje przedsiębiorcom możliwość zawiązywania relacji biznesowych na wyższym poziomie, wymiany doświadczeń. Szczególnie ważną rolę pełni w czasie zmian relacji na światowym rynku gospodarczym, haseł izolacjonistycznych, zrywania porozumień i zawiązywania nowych sojuszy. Może pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości.