Medal pamiątkowy dla mec. Katarzyny Kosickiej-Polak

W poniedziałek 19 grudnia podczas spotkania świątecznego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak, wspólnik zarządzający MKZ Partnerzy została uhonorowana medalem pamiątkowym z okazji 40-lecia samorządu zawodowego.

Mec. Katarzyna Kosicka-Polak jest współzałożycielką i partnerem naszej Kancelarii. Jest wysokiej klasy specjalistką w zakresie postępowania administracyjnego, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa reklamy i prawa własności intelektualnej.

Od lat aktywnie wspiera działalność samorządu zawodowego radców prawnych, w latach 2010-2016 była członkiem Komisji ds. Wpisów działającej przy OIRP w Warszawie, a od 2016 roku jest Sędzią Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy tej Izbie. Prowadzi bardzo dobrze oceniane przez aplikantów wykłady z postępowania przed sądami administracyjnymi, z prawa budowlanego oraz z etyki radcy prawnego.