Konferencja Kobiety Filmu w Gdyni

Radca Prawny i partnerka w MKZ Partnerzy Katarzyna Kosicka-Polak była jedną z uczestniczek zorganizowanej 21 września 2018 r. przez Kobiety Filmu podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni konferencji, na której została podpisana deklaracja dotycząca wdrażania równości płci w branży filmowej.

W MKZ Partnerzy Katarzyna Kosicka-Polak kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Wspiera realizację uznanych produkcji filmowych, świadcząc usługi w szczególności na rzecz ich producentów. Pomaga Klientom (w tym osobom publicznym) w zabezpieczeniu i ochronie ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

Na temat Kobiet Filmu Katarzyna Kosicka Polak wypowiedziała dla Rzeczpospolitej Online w artykule „Kobiety polskiego filmu walczą o równość płci”

Podpisana w Gdyni deklaracja dotycząca wdrażania równości płci zawiera postulaty, do zrealizowania których dążyć mają reprezentanci Festiwalu w Gdyni. Wśród nich znalazło się zobowiązanie do przygotowania harmonogramu i trybu wprowadzania zmian mających na celu równość płci we wszystkich ciałach decyzyjnych, upubliczniania nazwisk członków Komisji Selekcyjnej i Rady Programowej Festiwalu, prowadzenia i udostępniania statystyk dotyczących płci autorów filmów zgłaszanych do selekcji festiwalowej. Podobne deklaracje podpisane zostały przez międzynarodowe festiwale w Cannes, Toronto, Locarno i Wenecji.

W czasie konferencji Kobiet Filmu dr hab. Monika Talarczyk ze Szkoły Filmowej w Łodzi przedstawiła wyniki badań prowadzonych na zlecenie Krytyki Politycznej. Z raportu „Kobiety w polskiej kinematografii. Fakty i liczby” wynika m.in., że w latach 2006 -2017 reżyserki odpowiadały za zaledwie 18 proc. filmów fabularnych, ale były obecne na planie jako współpracowniczki reżyserów i to aż w 74 proc. produkcji. Kobiety dostały dofinansowanie tylko 13 proc. z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na filmy fabularne. Rośnie liczba producentek (w latach 2006-2017 stanowiły 38 proc.) i kierowniczek produkcji (47 proc.).

Inicjatywa Kobiety Filmu powstała w 2017 r., w tym samy roku w regulaminie pracy ekspertów PISF dodano kwotę 35 proc. kobiet wśród liderów oraz informację o przynajmniej jednej kobiecie w każdej komisji eksperckiej. Ten ostatni wpis usunięto w roku 2018.

W Polsce nowe możliwości może dać przedsiębiorczym kobietom ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi już w tym roku 50 mln zł, a w następnym ponad 200 milinów. Dobrze napisane wnioski, oceniane według obiektywnej punktacji, dają szansę na niesugerowany płcią wybór projektów najlepiej spełniających określone wytyczne.