KATARZYNA KOSICKA-POLAK LICENCJONOWANYM WHISTLEBLOWING OFFICER

Katarzyna Kosicka-Polak, partner Kancelarii MKZ Partnerzy, uzyskała właśnie tytuł Approved Whistelblowing Compliance Officer  (AWBCO). Ukończyła kurs i uzyskała licencję, która potwierdza jej kompetencje w postępowaniu, kiedy zgłaszane są nieprawidłowości w działalności organizacji.

Kim w organizacji są sygnaliści, zwani także whistleblowerami? Precyzyjnie wyjaśnia to Instytut Compliance: „Wiele organizacji mierzy się z wyzwaniem wprowadzenia i zapewnienia skutecznego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach. Sygnaliści są z perspektywy organizacji bardzo cennym źródłem informacji o różnego rodzaju nieprawidłowościach i nadużyciach. O znaczeniu i jakości informacji pozyskiwanych od sygnalistów dla wykrywania nieprawidłowości świadczy jednoznacznie uruchomienie przez UOKiK platformy, za pomocą której możliwe jest przekazanie do Urzędu informacji o naruszeniach prawa konkurencji”.

Eksperci Instytutu zwracają uwagę, że w ostatnim czasie prawny obowiązek do wprowadzania tego rodzaju systemów przewidziany został w prawie bankowym, ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w ustawie o ofercie publicznej.

„Prawdziwa rewolucja czeka jednak cały rynek w związku z wejściem w życie dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Zgodnie z nią, do posiadania kanałów przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są co do zasady wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz wszystkie podmioty prawne sektora publicznego! Termin implementacji dyrektywy mija w grudniu tego roku!” – podkreślają eksperci Instytutu.

W ramach kursu, w którym uczestniczyła mec. Kosicka-Polak, omówione były nie tylko wymagania nowej dyrektywy, ale też praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji.

Co konkretnie?

–  wykorzystanie  istniejących w organizacji rozwiązań przy wdrażaniu mechanizmów whistleblowingowych, czyli informowania o nieprawidłowościach

– zagadnienia odpowiedniej ochrony sygnalisty

– prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających

– przygotowanie raportu kończącego postępowanie i jakie są możliwości współpracy z organami ścigania

Zachęcamy do korzystania z usług naszej Kancelarii na wyżej wymienionych polach.