KATARZYNA KOSICKA-POLAK LICENCJONOWANYM OFICEREM DO SPRAW COMPLIANCE

Katarzyna Kosicka-Polak, partner Kancelarii MKZ Partnerzy, została licencjonowanym oficerem do spraw compliance  (Approved Compliance Officer). Ukończyła kurs i uzyskała licencję, która potwierdza jej kompetencje w zakresie projektowania, wdrożenia i prowadzenia efektywnego systemu compliance w dowolnej organizacji.

W zasadzie żadne duże przedsiębiorstwo nie może sobie dziś pozwolić na brak osoby odpowiedzialnej za compliance (pol. zgodność) a często są to całe osobne działy w firmie. Czym się zajmują? Generalnie zapewnieniem zgodności działalności organizacji z normami, zaleceniami, prawem czy stosownymi w niej praktykami. Zakres jest bardzo szeroki. Od ustalania polityki prezentowej, antykorupcyjnej, po due diligence czy nawet mobbing.

Podczas kursu, organizowanego przez Instytut Compliance,  przekazano praktyczną wiedzę dotyczącą różnych polityk zgodności na przykładach krajowych i zagranicznych, sposobów wdrażania funkcji compliance w przedsiębiorstwie, ich rangi, ryzyk z tym związanych.

Poruszano następujące kwestie: jak sprawić, by polityka compliance nie zablokowała biznesu,  a pozwoliła na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, kiedy warto eskalować problemy i kiedy posiłkować się ekspertami zewnętrznymi, jak zorganizować współpracę z działem prawnym oraz działem audytu, jak przezwyciężyć opór organizacji na zmianę.

Osobny, rozbudowany blok kursu dotyczył działań antykorupcyjnych i prawodawstwa w tej dziedzinie (na podstawie amerykańskiego Foreign Corrupt Practices Act, brytyjskiego UK Bribery Act i polskiej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary­). Analizowano m.in. uprawnienia kontrolne Centralnego Biura Antykorupcyjnego i poszczególne kroki kontroli CBA w organizacji.

Dziękujemy Instytutowi i jego ekspertom za merytoryczne i ciekawe szkolenie.