Kancelaria MKZ Partnerzy zaprasza na praktyki

Dynamicznie rozwijająca się Kancelaria z siedzibą w Warszawie (Stary Mokotów) podejmie współpracę ze studentami prawa (ukończony III rok).

W MKZ Partnerzy będą mogli zdobyć doświadczenie niezbędne do pracy prawnika, poznać praktyczne aspekty funkcjonowania kancelarii prawnej oraz pogłębić swoją wiedzę prawniczą – tematyka zależy od zainteresowań danej osoby, ponieważ zakres spraw jakimi zajmuje się nasza kancelaria jest duży.

Wymagania:

zapraszamy osoby ambitne, którym zależy na rozwoju zawodowym i chciałyby z nami pozostać na dłużej. Liczymy na bardzo dobrą znajomość prawa cywilnego i handlowego, dobrze widziane jest zainteresowanie tematyką zamówień publicznych oraz prawa budowlanego lub prawem ochrony środowiska i autorskim. W wymienionych dziedzinach, ale nie jedynie w nich – zajmujemy się również m.in. prawem karnym i rodzinnym – można będzie podjąć współpracę i doskonalić swoje umiejętności pod okiem specjalistów. Osoba aplikująca powinna dobrze posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Oferujemy wsparcie współpracowników w podejmowaniu interesujących wyzwań. Gwarantujemy, że praktyki będą przebiegać w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kancelaria@mkzpartnerzy.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

* * *

Jeśli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu udziału w przyszłych rekrutacjach.”

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@mkzpartnerzy.pl

Administratorem danych osobowych jest Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska („MKZ”; adres: ul. Narbutta 19a, 02-536 Warszawa).

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez MKZ w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo  MKZ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których MKZ prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.