Kancelaria MKZ Partnerzy zaprasza do stałej współpracy aplikanta

Dynamicznie rozwijająca się Kancelaria z siedzibą w Warszawie (Stary Mokotów), poszukuje dwóch aplikantów do swojego zespołu.

Preferowane są osoby zainteresowane długotrwałą współpracą.

Wymagania:

zapraszamy osoby posiadające wstępne doświadczenie przy obsłudze podmiotów gospodarczych oraz bardzo dobrą znajomość prawa cywilnego i handlowego, dobrze widziane jest zainteresowanie tematyką zamówień publicznych oraz prawa budowlanego lub prawem ochrony środowiska i autorskim. W wymienionych dziedzinach można będzie podjąć współpracę i doskonalić swoje umiejętności pod okiem specjalistów. Osoba aplikująca powinna znać procedury cywilne i administracyjne, a także bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Oferujemy wsparcie współpracowników w podejmowaniu interesujących wyzwań, ponieważ zadania w MKZ Partnerzy realizujemy zespołowo, współpracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze, w atrakcyjnym miejscu oraz możliwość samorozwoju podczas realizacji złożonych projektów pranych.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kancelaria@mkzpartnerzy.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

* * *

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu udziału w przyszłych rekrutacjach.”

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@mkzpartnerzy.pl

Administratorem danych osobowych jest Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska („MKZ”; adres: ul. Narbutta 19a, 02-536 Warszawa).

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez MKZ w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo  MKZ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których MKZ prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.