Airbnb. Wspólnoty mieszkaniowe bezpodstawnie naliczają wyższe opłaty

Serwis Airbnb obiecuje, że już niedługo będzie pokazywał przy swoich ofertach ostateczną cenę wynajmu. To dobra wiadomość dla turystów. Prawnicy zwracają jednak uwagę na wątpliwości związane z pozycją prawną samych wynajmujących mieszkania przez Airbnb. Zwłaszcza w sferze podatkowej. Interpretacje faworyzujące fiskusa, to nie jedyny problem finansowy wynajmujących w najmie krótkoterminowympisze na Forbes.pl Artur Zawolski, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy.

(…)

Coraz częściej zwiększonych opłat żądają wspólnoty mieszkaniowe, sprzyjając w ten sposób tym mieszkańcom, którym niekoniecznie może się podobać to, że w niektórych lokalach ciągle zmieniają się lokatorzy.

W tym miejscu trzeba zadać pytanie, czy osoba wynajmująca lokal wynajmuje go jako osoba prywatna (może w nim nawet mieszkać, ale od czasu do czasu udostępnia pokój turystom, żeby sobie dorobić do pensji) czy jako przedsiębiorca? W tym ostatnim przypadku istnieje wiele wariantów działalności, a co za tym idzie opłat.

Bowiem zajęcie lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej może, ale nie musi, wiązać się z formalną zmianą statusu tego mieszkania. Gdyby działalność gospodarcza mogła być prowadzona wyłącznie w tzw. lokalach użytkowych, ustawodawca nie wyodrębniałby dla celów podatkowych „lokali mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej’ – specjalna (wyższa) stawka podatku od nieruchomości – art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Osoby wynajmujące pokoje w lokalach mieszkalnych, czyli nie w pensjonatach, motelach i hotelach, są także wyłączone z obowiązków jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy o usługach turystycznych. Na prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stronie www.biznes.gov.pl znajduje się informacja, że „otwarcie działalności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych jest o wiele tańsze i prostsze niż otwarcie hotelu/pensjonatu. Nie trzeba spełniać restrykcyjnych wymogów odnośnie wyposażenia i ponosić wysokiej opłaty za zaszeregowanie obiektu. Obiekty noclegowe wystarczy zgłosić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta”.

Czytaj więcej na Forbes.pl