Day

27 maja, 2024

Rada Unii Europejskiej przyjęła AI Act

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii klasyfikuje sztuczną inteligencję pod kątem potencjalnego ryzyka dla użytkowników – im większe szkody mogłaby wyrządzić, tym bardziej restrykcyjnym przepisom będzie podlegać. – Rada UE zatwierdziła pierwsze globalne przepisy...