Day

20 maja, 2024

Obywatel zatrzymany przez policję

Jakie są prawa zatrzymanego i obowiązki organów ścigania? Odpowiada adwokat Rafał Gutowski z MKZPartnerzy. Warto przypomnieć, że policjant ma prawo zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też...