Rok 2017 – odzyskane 4.000 000 zł dla naszych Klientów

W 2017 roku Kancelaria MKZ Partnerzy odzyskała ponad 4 miliony złotych na rzecz Klientów Kancelarii.

W 2017 odzyskaliśmy dla naszych Klientów m.in. następujące długi:

650.000 zł – na drodze windykacji polubownej, dla klienta świadczącego usługi budowlane,

526.000 zł – na drodze postępowania egzekucyjnego, na rzecz jednostki z sektora finansów publicznych

2.364.000 zł – po wygranym procesie sądowym, dla klienta świadczącego usługi reklamowe

67.000 zł – po wygranym procesie sądowym, dla klienta świadczącego usługi transportowe

165.000 zł – na drodze negocjacji polubownych dla klienta prowadzącego firmę budowlaną

245.678 zł – po wygranych procesach sądowych z tytułu należności za usługi i dostawy, z umów pożyczek, umów o pracę

378.000 zł – po wygranym procesie sądowym z tytułu należnego zachowku

W ramach windykacji polubownej podejmujemy czynności zmierzające do odzyskania należności klientów na drodze przedsądowej. Jeżeli polubowna windykacja nie przyniesie oczekiwanych efektów, zapewniamy Klientom zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym. W ramach tego etapu weryfikujemy dokumentację, wybieramy odpowiedni tryb postępowania sądowego, przygotowujemy i składamy pozew do właściwego sądu, sporządzamy wszelkie pisma procesowe oraz reprezentujemy Klienta w postępowaniu w I i II instancji. Efektem jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności, a następnie spłata należności przez dłużnika lub wszczęcie egzekucji komorniczej.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria MKZ:

  • wysyła wezwania do zapłaty,
  • reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
  • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika,
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z zaufanymi komornikami.